top of page

Sekretesspolicy

En sekretesspolicy är en redogörelse för några eller alla sätt en webbplats samlar in, använder, delger och hanterar data från sina besökare och kunder. Den uppfyller ett lagkrav om att skydda besökares och kunders integritet.
 

Länder har sina egna lagar med olika krav per rättsbefogenhet angående användningen av sekretesspolicyer. Se till att du följer den lagstiftning som gäller för din verksamhet och plats.

Vad bör din sekretesspolicy innehålla?

  1. Vilken typ av information du samlar in

  2. Hur du samlar i information

  3. Varför du samlar in personuppgifter

  4. Hur du lagrar, använder, delar och delar dina webbplatsbesökares personuppgifter

  5. Hur (och om) du kommunicerar med dina webbplatsbesökare

  6. Huruvida din tjänst är inriktad mot och samlar in information från mindreåriga

  7. Uppdatering av sekretesspolicyn

  8. Kontaktinformation

Du kan läsa den här supportartikeln för mer information om hur du skriver en sekretesspolicy.

bottom of page